Domain: German Business Center

Affärsutveckling Marknadsstudie Etableringstjänster Juridik Management Due Diligence Bokföring Rekrytering Momsåterbäring

Vi utför den "djupdykning" som behövs före beslut om ett ev. förvärv. 

Vår Due Diligence utförs av erfarna specialister, i såväl Tyskland som Sverige.    I riskanalysen framgår såväl svaga som starka sidor samt förslag till  förbättringspotential.